Systemy jakości, transport, logistyka, HACCP, ISO, IFS, BRC

Systemy zapewniania jakości w logistyce i transporcie.

Silne wsparcie praktycznej wiedzy fachowej.

Na rynku następuje wzrost zainteresowania przedsiębiorstw branży logistycznej i transportowej systemami zapewnienia jakości oraz bezpieczeństwa.

Dzieje się tak z uwagi na wymuszone przez dynamicznie rozwijający się rynek podnoszenie świadomości w zakresie świadczonych usług. Wynikiem tego są działania mające na celu sprostanie wymaganiom prawa oraz norm w tym zakresie jak również zaspokojenie potrzeb klientów.

Przedsiębiorstwa transportowe, logistyczne, centra i magazyny dystrybucyjne są gwarantem zapewnienia powierzonym im towarom wyspecyfikowanych przez producentów warunków przechowywania i transportu.

Istotnym elementem wpływającym bezpośrednio na jakość zdrowotną żywności jest ciągłość łańcucha optymalnych warunków przechowywania oraz transportu, od jej producenta poprzez dystrybutora do klienta finalnego. Jest to nieodzowny proces obrotu artykułami spożywczymi.

Przedsiębiorstwa produkujące artykuły żywnościowe kładą duży nacisk na zachowanie optymalnych warunków podczas magazynowania i transportu swoich produktów. Co wpływa na ich wizerunek oraz podnosi atrakcyjność w oczach klientów.

Logistyka jest ogniwem łączącym producenta z odbiorcą finalnym dlatego tak ważnym elementem tego procesu jest zachowanie odpowiednich procedur gwarantujących prawidłowy przebieg całego procesu.

Przedsiębiorcy świadomi zagrożeń związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw produktów spożywczych powinni opierać swoje działania na stabilnych filarach prawa i norm w tym zakresie.

Prawidłowo wdrożone i funkcjonujące systemy zapewnienia jakości to efektywne narzędzia pracy jak również solidne podstawy rozwoju, w tym budowanie wizerunku wiarygodnego partnera.

Skontaktuj się

działamy skutecznie i szybko tel. 608 256 761.